Źródło

new visual identity for schools "Źródło" (Source)