EPOS

Opracowanie nowego wyglądu interfejsu dla platformy EPOS